Títol: Docker containers: conceptes i exemples

Ponent: Xavi S.B.

Esdeveniment: SCG 2015

Descripció:
Docker és una eina que permet construïr, distribuïr i executar aplicacions dintre de contenidors que inclouen totes les seves dependències necessàries. Els contenidors s’executen aïllats els uns dels altres i permeten limitar recursos, connectar-se els uns amb els altres per xarxa o, si és necessari, ser reemplaçats ràpidament. Encara que els contenidors no sigui una tecnologia nova, Docker l’ha posat de moda i en aquesta xerrada s’intenta explicar què aporta Docker de nou i es descriuen amb exemples pràctics tots els conceptes tècnics importants: execució, construcció, transport i emmagatzematge de contenidors, inmutabilitat, versiona, format d’imatge, etc.