Títol: Lbmanager

Ponent: ZUNbado

Esdeveniment: SCG 2015

Descripció:
Eina de gestió per balancejadors de càrrega web; explicació i configuració dels diferents serveis utilitzats en el sistema per obtenir alt rendiment (balanceig i cache web) i alta disponibilitat en diferents capes.